Криволинейно LED осветление и опънат таван Барисол

С този зарършен проект показваме още един вариант за разпределение на линейно LED осветление, а именно в криволинейни посоки. То е вградено в едно ниво с лакови опънати тавани Барисол с огледален ефект, в бял цвят.