Гаранции

Normalu S.A.S, наричан за краткост Производител, предоставя следните гаранционни условия за продукти с марката Barrisol:

  • 10 години гаранционен срок на технологични снадки и алуминиеви/PVС профили. При евентуален демонтаж и обратен монтаж на конструкцията (без да се наруши цялостта и) гаранционният срок се променя на 2 години.
  • цвета и вида на платната имат двугодишна гаранция, при нормални условия на ползване.


Дефектирали опънати тавани отговарящи на гаранционните условия, подлежат на подмяна веднага след като повреденото платно бъде върнато във фабриката производител, за да бъдат установени причините за повредата.

Barrisol Normalu S.A.S предоставя споменатите вече гаранционни условия, само ако материалът използван при монтажа на тавана и аксесоарите свързани с него, са произведени и доставени от Barrisol Normalu S.A.S. (например: платна Barrisol, профили Barrisol, разделители, огънати профили, конструкции за луни, рингове, както и всякакви други аксесоари).