Акустични опънати тавани Barrisol®

Системата Barrisol Acoustics предлага микроперфорирани платна, които абсорбират звука в дадено помещение и намаляват шумовото замърсяване. Приложими са в частни и обществени проекти. Тези платна ограничават ефекта на отражение на звука с цел по-добра разбираемост и постигане на отличен звуков комфорт. 

акустични характеристики Барисол

1. Основен звук;

2. Трансформация на звука в термална енергия;

3. Барисол Акустика;

4. Редуциране на звука.

Абсорбирането намалява интензитета на звуковите вълни, разпространяващи се в дадено помещение. Вълната, която се излъчва от източника на звука частично се абсорбира от опънатия таван Barrisol като по този начин се намалява ехото.

Моля, обърнете внимание, че това е различен продукт от акустичната изолация, която се отнася за предаването на шума от едно пространство към друго.

Акустичните платна Барисол също така дават възможност на част от звуковата енергия да преминава през тях. Звуковите вълни продължават да отекват в съответното помещение, наблюдава се загубата на енергия и звука в пространството намалява.

Гама от продукти:

Системата Barrisol Acoustics е технология, която може да бъде интегрирана в обществени места като конферентни и учебни зали, работни пространства, музеи, летища, църкви, ресторанти, увеселителни заведения и др. За да се постигне желаното ниво на абсорбиране на звука за различните среди, Barrisol предлага 4 вида платна с различни параметри:

A15 Nanoperf®

Holes : 500 000/m²
Hole diameter : ≈ 0,1 mm
Perforation rate : ≈ 1 %
Thickness : ≈ 0,18 mm
Reference : A15 + ref. colour

акустични характеристики Барисол

Nanoperf® without insulation

акустични характеристики Барисол

Nanoperf® with insulation

акустични характеристики Барисол

Sound absorption ratings

without insulation

with insulation

Sound absorption average according to ASTM C423 - 01

SAA = 0.62

SAA = 0.83

Noise reduction coefficient according to ASTM C423 -01

NRC = 0.60

NRC = 0.85

Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654

αw=0,65

αw=0,90

Sound absorber class according to DIN EN 11654

CA

A20 Acoperf®

Holes : 400 000/m²
Hole diameter : ≈ 0,15 mm
Perforation rate : ≈ 0,8 %
Thickness : ≈ 0,18 mm
Reference : A20 + ref. colour

акустични характеристики Барисол

Acoperf® installed with 100 mm cavity

акустични характеристики Барисол

Acoperf® installed with 100 mm cavity with 80 mm insulation

акустични характеристики Барисол

Sound absorption ratings

without insulation

with insulation

Sound absorption average according to ASTM C423 - 01

SAA = 0.58

SAA = 0.95

Noise reduction coefficient according to ASTM C423 -01

NRC = 0.60

NRC = 0.98

Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654

αw=0,55

αw=0,95

Sound absorber class according to DIN EN 11654

DA

A30 Microacoustic®

Holes : 300 000/m²
Hole diameter : ≈ 0,2 mm
Perforation rate : ≈ 0,6 %
Thickness : ≈ 0,18 mm
Reference : A30 + ref. colour

акустични характеристики Барисол

Microacoustic® without insulation

акустични характеристики Барисол

Microacoustic® with insulation

3Sound absorption ratings

without insulation

with insulation

Sound absorption average according to ASTM C423 - 01

SAA = 0.58

SAA = 0.85

Noise reduction coefficient according to ASTM C423 -01

NRC = 0.55

NRC = 0.85

Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654

αw=0,50

αw=0,80

Sound absorber class according to DIN EN 11654

DB

A40 Miniperf®

Holes : 30 000/m²
Hole diameter : ≈ 0,5 mm
Perforation rate : ≈ 5 %
Thickness : ≈ 0,30 mm
Reference : A40 + ref. colour

акустични характеристики Барисол

A40 Miniperf® without insulation

акустични характеристики Барисол

A40 Miniperf® with insulation

акустични характеристики Барисол

3Sound absorption ratings

without insulation

with insulation

Sound absorption average according to ASTM C423 - 01

SAA = 0.34

SAA = 0.83

Noise reduction coefficient according to ASTM C423 -01

NRC = 0.35

NRC = 0.85

Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654

αw=0,35

αw=0,65

Sound absorber class according to DIN EN 11654

DC

Всички акустични платна са достъпни в разнообразна гама от над 100 цвята и 8 вида повърхности (Mirror, лак, сатен, мат, велур, металик, транслуцентни, рециклирани).