Опънати тавани Барисол в България. Над 20 години опит, коректност и качество!

Опънати тавани Barrisol Biosourcees® са сертифицирани за монтаж във винарни

Единствено Производителя на опънати тавани Барисол притежава сертификат, който доказва, че платната Barrisol Biosourcees® са подходящи за монтаж във винарни и не влияят на зреенето на виното. В годините се оказва, че са много факторите влияещи на този процес, заради което в региона на град Бордо, който е и основен производител на френски вина, създават подобно изискване, което трябва да се докаже чрез тестове. В резултата на изпитванията се получава сертификат доказващ и гарантиращ използването на различни материали при изграждането на изби.