Опънати тавани Барисол в България. Над 20 години опит, коректност и качество!

Семинар в Нов български университет

В рамките на летния семестър на Нов български университет - катедра "Дизайн", се проведе семинар и по покана на гл. ас. д-р Иво Попов имахме възможността да представим технологията на опънати тавани Barrisol®. Лекцията проведе нашият колега г-н Йордан Костов. Тя започна с кратко представяне на историята по създаването на първия опънат таван в света, чиито патент държи г-н Фернанд Шерер - основател на Barrisol Normalu S.A.S. Последва запознаване с огромното разнообразие на различните модели и цветове опънати тавани Барисол - лак с огледален ефект, мат, сатен, велур, металик, както и транслуцентните платна, пропускащи светлина. Бяха презентирани и системите от алуминиевите профили, които са основен конструктивен елемент при монтажа на опънати тавани Барисол. Специално внимание беше обърнато на новите системи опънати тавани -  Barrisol Mirror (платна наподобяващи действително огледало) и Barrisol CLIM (система за вентилация и климатизация). Освен снимкови и видео материали бяха подсигурени и действителни мостри за нагледен пример.