Транслуцентни платна Barrisol® с печат

За пореден път се убеждаваме, че принтирането на платната Barrisol създава уникален дизайн и атмосфера във всяко помещение!