Небе в хотел Лещен

Дневно/нощно небе - получи се страхотна комбинация от светещи платна Барисол, RGB диодно осветление и фиброоптика!